Medlemsskap på hemsidan

Vi arrangerar 2 kurser per år. Vi försöker förena nytta med nöje.


Medlemskap kostar 150 kr per kalenderår. Medlemsavgiften betalas med fördel i början av året. Betalning sker via faktura.

Du får som medlem:
Information om våra kurser och möjlighet att deltaga.
Lösenord till medlemssidorna på vår hemsida www.jamaren.se
och därmed tillgång till guldkorn och tidigare kursmaterial.
Du får även tillgång till Jamarens Facebookgrupp.

Endast veterinärer kan bli medlemmar.

Välkommen som medlem i Jamaren år 2016!

Ansök om medlemskap

MEDLEMSKAP

Du MÅSTE logga in (se länk nedan)i vårt nya medlemssystem och ange/uppdatera Dina uppgifter för att bli medlem. OBS- gäller även Er som redan är medlemmar!

LÄNK TILL MEDLEMSREGISTER: (Personnummer anges med sex siffror):

http://www.cmedlem.se/mbr/mbr_upd.php?c=154&aut=31726:


1) Logga in/ nyregistrera medlemskap på ovanstående länk
    OAVSETT om gammal eller ny medlem

2) Betala via kommande faktura, ej via postgiro/ bankgiro

 Om det ej fungerar med inloggning använder Du knappen ”är Du ny medlem”.
 

MEDLEMSAVGIFT (OCH KURSAVGIFT) SKALL EJ LÄNGRE BETALAS VIA VÅRT PLUSGIRO. From nu faktureras dessa, som sagt.


VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I JAMAREN!