Medlemsskap på hemsidan

Vi arrangerar 2 kurser per år. Vi försöker förena nytta med nöje.


Medlemskap kostar 150 kr per kalenderår. Medlemsavgiften betalas med fördel i början av året. Betalning sker via faktura.

Du får som medlem:
Information om våra kurser och möjlighet att deltaga.
Lösenord till medlemssidorna på vår hemsida www.jamaren.se
och därmed tillgång till guldkorn och tidigare kursmaterial.
Du får även tillgång till Jamarens Facebookgrupp.

Endast veterinärer kan bli medlemmar.
 

Välkommen som medlem i Jamaren år 2018!

Ansök om medlemskap

MEDLEMSKAP

Du som varit/ är medlem i Jamaren sedan tidigare finns redan med i medlemsregistret- men Du måste registrera ett konto i

https://accounts.myclub.se/d/users/sign_in

Använd den e-postadress som Du har registrerad hos Jamaren och välj ett eget lösenord. Därefter kan du logga in på medlemssidan och t.ex. ändra din adress. Från och med 2018 kommer fakturor för medlemsavgiften (inte för kursavgifter) att synas här.

Du som INTE  varit med i Jamaren tidigare eller inte finns med i registret kan anmäla dig som ny medlem här:

https://member.myclub.se/pub/forms/2739/pYBIUwogGN/


1) Logga in/nyregistrera medlemskap på ovanstående länk
    OAVSETT om gammal eller ny medlem

2) Betala via kommande faktura, ej via postgiro/ bankgiro


 

MEDLEMSAVGIFT (OCH KURSAVGIFT) SKALL EJ LÄNGRE BETALAS VIA VÅRT PLUSGIRO. From nu faktureras dessa, som sagt.


VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I JAMAREN!