Styrelsen

Från vänster: Eva Heger,  Lolita Nilsson, Jessica Sas, Marit Gorvy och Catarina Eliasson
Från vänster: Eva Heger, Lolita Nilsson, Jessica Sas, Marit Gorvy och Catarina Eliasson

Från vänster: Kassör Eva Heger, Ledamot Lolita Nilsson, Sekreterare Jessica Sas, Ledamot Marit Gorvy, Ordförande Catarina Eliasson

Kontakta styrelsen